Stadgar

STOCKHOLMS

BURFÅGELFÖRENING

Här finner du Stockholms Burfågelförenings stadga, det är den som fungerar som grund för vad vi i föreningen gör och inte gör.

Som medlem är det bra att ha läst igenom den, och när som helst är du välkommen att lämna synpunkter på den.

 

Anser du att något i den bör förändras är det en fråga att ta upp på årsmötet som vi håller i November månad varje år. Synpunkter på stadgan, och andra förslag kan du som medlem lämna i form av motioner inför årsmötet. För att alla skall kunna ta ställning till motionerna och göra ett informerat val bör dessa vara styrelsen tillhanda andra veckan i oktober månad.