OM SBF

STOCKHOLMS

BURFÅGELFÖRENING

Stockholms Burfågelförening är ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby.

 

Vi är en burfågelförening som vänder sig till alla fågelägare med ett genuint fågelintresse, vi lär oss om lagstiftning och uppfödning, om enskilda arter och om bevarandeprojekt ute i naturen, sjukdomar, hälsa, utfodring och nästan allt annat som hör fågelhobbyn till.

I styrelsen liksom bland våra medlemmar finns en mycket bred kunskap om våra fåglar i det vilda liksom i fångenskap. I föreningen finns stor erfarenhet av både sällskapsfåglar och hobbyfåglar, trots att fokus på våra föredrag oftast ligger på uppfödning och generell fågelskötsel. Hos oss kan du få hjälp oavsett om du vill lära dig om klickerträning, uppfödning av tropiska fröätare, tukaner eller hur man bäst får sina papegojor att häcka!

 

Vi har medlemsmöten en gång per månad under September - Maj. Juni, Juli och Augusti håller vi inte några vanliga möten, men brukar anordna en del andra aktiviteter för de som är kvar i stan över sommaren. Medlemsmötena börjar kl 19.00 och brukar hålla på till en bit efter 22.00.

På våra medlemsmöten har vi alltid nåt föredrag, ibland flera och samtidigt informeras vi om aktuella händelser som berör vår hobby inom landet och inom EU.Efter föredragen sitter vi ofta kvar några timmar och diskuterar våra egna fåglar och frågor kring dem, planerar aktiviteter och annat kul som för både oss och hobbyn framåt!