Ringmärkning

STOCKHOLMS

BURFÅGELFÖRENING

Stockholms Burfågelförening erbjuder sina medlemmar möjligheten att köpa fotringar för ringmärkning av deras fåglar. De flesta uppfödare ringmärker sina ungar med fasta fotringar. En fast fotring är sluten utan skarv och den sätts på ungen när den är ca 10 dagar gammal, lite beroende på vilken art det är. Om din fågel är ringmärkt med en fast fotring är det bara positivt och det finns ingen anledning att avlägsna ringen om du inte märker att det är fel storlek, eller om fågeln verkar uppenbart besvärad utav den.

.

Tidigare var det enkelt att avgöra fågelns ursprung genom att titta på fotringen, i dagsläget är det dock vanligt att uppfödare beställer "egendesignade" fotringar utan information om födelselandet på. Ringarna som du beställer genom Svensk Fågelhobby visar dock att individen är född i Sverige.

Det finns flera olika typer av ringar som distribueras av Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF) och som endast säljs till den som är medlem i en förening som är ansluten till SF. Den ena kallas för ”Hughesring” och det är en färgad aluminiumring i olika färger år från år. På ringen finns det ingraverat ett löpnummer som är fågelns unika nummer, en bokstavsförkortning på två till fyra bokstäver som är förkortning på den förening där uppfödaren är medlem, uppfödarens medlemsnummer och årtal utan sekelsiffra. Föreningsförkortningen och årtalet är skrivet från kant till kant och löpnummer och medlemsnummer står längs med (runt) ringen. Om fågeln är märkt med denna typ av ring så går det alltid att få reda på vem som fött upp den. Vänd dig till någon fågelförening så kan du få hjälp att spåra uppfödaren.

 

Den andra typen kallas för SF-ring och det är en ofärgad ring i antingen aluminium eller rostfritt stål (de sistnämnda passar till stora papegojor med starka näbbar). På ringen står det ett unikt löpnummer, en bokstav som talar om storleken på ringen och S eller SE för Sverige. Dessa ringar ska alltid åtföljas av ett SF-uppfödningsbevis i original. Genom SF går det att få reda på vem ringen sålts till. Det finns även öppna aluminiumringar. På dessa kan man tydligt se att det är en skarv och de är inte lika tillförlitliga som "personbevis" som de slutna fotringarna, men underlättar trots det identifiering av fåglarna. En öppen fotring går bara att använda en gång, om du avlägsnar den från fågeln som är märkt går den sönder och du kan ej återförsluta den.

 

Det finns också plastringar i olika färger. Dessa används enbart för att man ska kunna skilja på de olika individerna om man har flera som är väldigt lika varandra.

 

Som medlem i en SF-ansluten förening kan du köpa ringar. De sk Hughes-ringarna beställer du via den förening du är medlem i och SF-ringarna köper du genom SF. Vill du som är medlem i SBF beställa Hughesringar gör du det enklast genom att maila din beställning till kontakt@fagelforening.se. Läs mer om priser och storlekar i dokumentet Ringmall.Till SBF-s ringar kan du också beställa uppfödningsbevis. Läs mer i Pdf dokumenten här.